Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

„Prąd jest ważny dla człowieka, lecz obserwuj go z daleka”

elektryk3

 

Powszechnie wiadomo, że życie bez prądu oraz dobrej instalacji elektrycznej jest już niemożliwe. Świadczymy usługi w szerokim zakresie:

  • projekty , przebudowa, modernizacje układów zasilania,
  • modernizacje, naprawy, adaptacje, rozbudowy i montaż instalacji elektrycznych,
  • wykonywanie kompleksowych przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych we wszystkich układach sieci (TN-C, TN-S,TT, IT)
  • pełną obsługę i konserwację instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,
  • projekty i montaż rozdzielnic,
  • projekty, wykonanie i przeglądy oświetlenia awaryjnego,
  • systemy awaryjnego zasilania budynków,
  • doradztwo techniczne
  • ekspertyzy stanu instalacji elektrycznych.

electrician